வீடு, காணி விற்பனை

Ad-id 0000034161

வத்தளை, கெரவலப்பிட்டியில் அமைதியான இடத்தில் 5½ பேர்ச் வீடு விற்பனைக்குண்டு. விலை பேசித் தீர்மானிக்கப்படும்.