வீடு விற்பனைக்கு

Ad-id 0000034162

மட்டக்களப்பு மெண்டசா ரோட்டில் புதிதாக கட்டப்பட்ட சியோன் தேவாலயத்திற்கு அருகில் உள்ள 20 பேர்ச் காணி உடனடியாக விற்பனைக்கு உள்ளது. விலை பேசலாம்.