வீடு/காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000034200

திஹாரியில் மின்ஹாத் மாவத்தையில் பாதை ஓரமாக 16 பேர்ச் காணியுடன் லிவிங்க்ரூம், 4 குளியலறை, சமையல் அறை மற்றும் நாலுபக்கமும் மதிலுடன் விசாலமான வாகனத்தரிப்பிடத்துடன் கூடிய காணி உடன் விற்பனைக்கு உண்டு.