பொது வேலை

Ad-id 0000034208

முள்ளுக்கம்பி, கம்பிக்கோர்வை இயந்திரங்கள் இயக்குவதற்கும் மற்றும் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றும் இயந்திரம் இயக்குவதற்கும், நெல்லு வெட்டும் இயந்திரம் இயக்குவதற்கும், உழவு இயந்திரம் ஓட்டுவதற்கும், ten Wheeler ஓட்டுவதற்கும், தென்னை தோட்டத்தில் வேலை செய்ய விரும்புவர்களும் ஆர்வம் உள்ளவர்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும்.

Categories: , Location: , Published Date: