மணமகன் தேவை

Ad-id 0000034209

அன்பான குணமும் பண்பான நடத்தையும் கொண்ட அழகிய கனடா தமிழ் பெண்ணுக்கு மணமகன் தேவை. குடிப்பழக்கமற்ற காதல், தகாத பழக்கவழக்கங்கள் அற்ற நன்நடத்தையுள்ளவர்.

Categories: , Location: , Published Date: