வாடகைக்கு

Ad-id 0000034215

கொழும்பு 13 ஆட்டுப்பட்டி தெருவில் உள்ள கடையின் மேல் மாடி அறை வாடகைக்கு. இருவர் தங்க முடியும். ஓபீசாகவும் பாவிக்கலாம்.