தேவை

Ad-id 0000034216

சுத்தம் செய்தல் சேவை வழங்கும் நிறுவனம் ஒன்றுக்கு வேலைப் பரீட்சகர்கள் (18–55 ஆண்/ பெண்) நாடு பூராகவும் தேவை. முப்படைகளிலிருந்து ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.) அழைக்கவும்.

Categories: , Location: , Published Date: