பொது வேலை

Ad-id 0000034258

கொழும்பில் பிரசித்திப்பெற்று இயங்கிவரும் Hardware நிறுவனத்தின் களஞ்சியசாலைக்கு வேலையாட்கள், கனரக வாகன சாரதி உடன் தேவை. மேலதிக கொடுப்பனவுகள் உண்டு. சம்பளம் பேசித்தீர்மானிக்கப்படும். இலவச தங்குமிட வசதி இடம் கொழும்பு கொட்டாஞ்சேனை வீதிகளுக்கு அருகாமையில்