பொது வேலை

Ad-id 0000034260

டிபிடிபி, நூடில்ஸ், டொபி ஆகிய தொழிற்சாலைக்கு திடகார்த்தமான ஆண் / பெண் வயது 18 – 40 அடிப்படை சம்பளம் – 65,000/=.

Categories: , Location: , Published Date: