விற்பனைக்கு

Ad-id 0000034263

பிலியந்தலையிலுள்ள இரும்புத் தொழிற்சாலையில் SLS தரச்சான்றிதலுடைய 10mm, 12mm, 16mm Short Bars (10 –18 அடி வரை) விற்பனைக்குண்டு. ஒரு டொன் 190,000/=.

Categories: , Location: , Published Date: