வீடு/ காணி விற்பனை

Ad-id 0000034268

கொழும்பு 02 வேகந்த வீதியில் அமைந்துள்ள 2 மாடி வீடு உடனடி விற்பனைக்கு அல்லது குத்தகைக்குண்டு. 3 அறைகள், இணைந்த குளியலறை மற்றும் சமையலறையுடன் விலை பேசித்தீர்மானிக்கலாம்.