வீடு/ காணி விற்பனை

Ad-id 0000034271

கொழும்பு 13 கொட்டாஞ்சேனை புளுமென்டல் தொடர்மாடி குடியிருப்பில் 4ஆம் மாடியில் வீடு சகல வசதிகளுடன் விற்பனைக்கு உண்டு.