சேவை

Ad-id 0000034273

கொழும்பில் கடந்த 20 வருடகாலமாக அனுபவமுள்ள எமது கிளைகளினூடாக அனைத்து விதமான வேலையாட்களையும் உடன் பெறலாம் House maids, Cleanners, Baby sitters, Male/Female Attendents, Male/Female cooks, drivers, Gardeners, Couples, house boys/ girls, Sales man/girls, Boys/ girls for Garments or Company and daily Comer (8 am – 5 pm) இவ்வனைவரையும் ஒரு வருட உத்தரவாதத்துடன் 4 ( four) பேர் replacements ஆக பெற்றுக்கொள்ளலாம். அரச அங்கீகாரம் பெற்ற ஒரே நிறுவனம்