மணமகள் தேவை

Ad-id 0000034289

HAPPY MARRIAGE SERVICE “சந்தோஷ திருமண சேவை” 25 வயதுக்கு மேற்பட்டோர் எமது சேவையில் இணைந்து திருமணகால தாமதத்தை தவிர்க்கவும். 1977 முதல் 2000 வரையிலான மணமகன்மார் பெறலாம். Well Qualified + O/L + A/L+ Foreign + R/C + NRC + Foreign + Divorce + மணமக்களும் உண்டு. பெற்றோர் தொடர்புடன் நேர்மையான சேவை. யாழ் மணமக்களும் உண்டு.

Categories: , Location: , Published Date: