வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000034302

கொழும்பு – 10 மாளிகாவத்தை தொடர்மாடி குடியிருப்பில் வீடு வாடகைக்குண்டு. மாத வாடகை 25,000/= ஒரு வருட முற்பணம் தேவை. இந்து குடும்பம் விரும்பத்தக்கது.