மணமகன் தேவை

Ad-id 0000034313

யாழ் இந்து விஸ்வகுலம் 1988 உத்தாடம் கொழும்பில் Development Officer ஆக அரச சேவையில் பணிபுரியும் செவ்வாய் குற்றமற்ற மகளுக்கு மணமகன் தேவை. தரகர் தேவையில்லை.