வாடகைக்கு

Ad-id 0000034321

Colombo 12 Abdul Hameed Street இல் 600 + 100 Sqft பெரிய கடை ஒன்று வாடகைக்கு உண்டு. Hotel, Bakery, Hardware, Showroom, Factory எந்த வியாபாரத்திற்கும் உகந்தது.