வாடகைக்கு

Ad-id 0000034322

கொழும்பு 13 Kotahena Flats முதல் மாடியில் சகல வசதிகளுடம் கொண்ட வீடு வாடகைக்கு/குத்தகைக்கு உண்டு மாதவாடகை RS 50000/=.