பாதுகாப்பு சாரதி

Ad-id 0000034329

கொழும்பு12. ஹாட்வெயார் ஸ்தாபனத்திற்கு பாரமான வாகனம் ஓட்டக்கூடிய லொறி டிரைவர் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. சான்றிதழ்களுடன் நேரில் வரவும்.