மணமகள் தேவை

Ad-id 0000034366

இந்திய வம்சாவளி இந்து கவுண்டர் B.E (Civil Engineering) Business 1993, 5 Feet 11” தனுசு ராசி நட்சத்திரம் மூலம் மணமகனுக்கு 23 – 27 வயதுக்கு உட்பட்ட கொழும்பு இந்திய வம்சாவளி கவுண்டர்/ வெள்ளாளர் / முக்குலத்தோர் இனத்தை சேர்ந்த படித்த நற்குணமுள்ள Business Back ground & Well Reputed குடும்பத்தை சேர்ந்த மணமகள் தேவை.

Categories: , Location: , Published Date: