வீடு/ காணி விற்பனை

Ad-id 0000034373

வத்தளை ஹெந்தலையில் செபஸ்தியன் வீதி 6 Perch புதிதாக நிர்மானிக்கப்பட்டு இதுவரை குடிபோகாத Semi Luxury மாடி வீடு விற்பனைக்கு. 4 படுக்கையறை 3குளியலறை முற்றிலும் Tiles இரு வாகனம் தரிப்பிடவசதிகள் CCTV, Roller Shutter 2250 SQFT Cupboard Rd தரகர் வேண்டாம்.