வீடு/ காணி விற்பனை

Ad-id 0000034374

மட்டக்களப்பு கருவேப்பங்கேணி நாவற்கேணித்தோட்டம் எனும் 40 பேர்ச் உறுதிக்காணி விற்பனைக்குண்டு. உடன் பணத்துக்கு கொள்வனவு செய்ய விரும்புவர்கள் தொடர்புகொள்ளலாம்.