கல்வி

Ad-id 0000034394

தரம் 6 தொடக்கம் O/L வரையான மாணவர்களுக்கு கணித, விஞ்ஞானப் பாடங்கள் தமிழ், ஆங்கில மொழி மூலம் கற்றுத்தரப்படும். past paper மற்றும் துரித மீட்டல் செய்து விடப்படும்.

Categories: , Location: , Published Date: