வீடு / காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000034399

கொழும்பு 15 அளுத்மாவத்தை St.James Flats இல் Ground Floor வீடும் , மோதரையில் 1 ¼ P, 4P, 2 P வீடும் விற்பனைக்குண்டு.