மணமகள் தேவை

Ad-id 0000034424

யாழ் இந்து உயர் வேளாளர் மாவிட்டபுறத்தைச் சேர்ந்த மணமகன், 1980 ஆண்டு ஆயிலியம் மலேசியாவில் கணக்காளர். அவருக்கு படித்த மணமகள் எதிர்பார்க்கப்டுகிறது. மணமகன் விவாகரத்துக்கு உட்பட்டவர்.

Categories: , Location: , Published Date: