காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000034436

மட்டக்களப்பு, சத்துருக்குண்டான் சர்வோதயா வீதியில் 26 பேர்ச்சஸ் காணி விற்பனைக்குண்டு.