வீடு காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000034437

மட்டக்களப்பு, திருமலை வீதியில் 14 பேர்ச்சஸ் உறுதிக்காணியில் அமைந்த புதிதாக அமைக்கப்பட்ட சகல வசதிகளுடன் வீடு அதனுடன் இணைந்த இரு கடைகளும் விற்பனைக்குண்டு.