விற்பனைக்கு

Ad-id 0000034443

பிலியந்தலையிலுள்ள இரும்புத்தொழிற்சாலையில் SLS தரச்சான்றிதழுடைய 10mm, 12mm, 16mm Short Bars (10-–18 அடி வரை) விற்பனைக்குண்டு. ஒரு டொன் 190 000/=.

Categories: , Location: , Published Date: