காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000034444

மட்டக்களப்பு எல்லை வீதியில் 18.86 பேர்ச்சஸ் உறுதிக்காணி விற்பனைக்குண்டு. விலை பேசித்தீர்மானிக்க முடியும்.