வீடு காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000034445

மொத்த காணி அளவு 32 பேர்ச்சஸ்,1 பேர்ச்சஸ் இன் விலை ரூபா 25 லட்சம், அமைவிடம் நாயக்கந்த , ஹெண்தல, வத்தளை, (St.Mary’s Church ற்கு அருகில்) படுக்கை அறைகள் 5, குளிலறைகள் 2, Living room / தொலைக்காட்சி அறை / சாப்பாட்டறை உடன் இணைக்கப்பட்ட ஒரு படுக்கையறை , Living room, சமையலறை, குளிலறை கொண்ட சிறு வீடு