வேலை தேவை

Ad-id 0000034455

வீட்டுவேலை ஒன்று தேவை. சமையல், வயோதிபர்களை பராமரிக்க, சுத்தம் செய்ய 14 வருடம் வேலை செய்த அனுபவம் நம்பிக்கை உடன் வேலை செய்வேன் காலையில் வந்து மாலையில் செல்வதற்கு கொழும்பு பிரதேசம்

Categories: , Location: , Published Date: