மணமகள் தேவை

Ad-id 0000034466

இந்து, கொழும்பு 1994இல் பிறந்த (5’8” மூலம்) எவ்வித தீயபழக்கங்களற்ற வசதியான பட்டதாரி (ACCA CFA (USA) மணமகனுக்கு பட்டதாரி மணமகள் தேவை. Software Engineer, CA, Doctor, ACCA தகுதியான மணமகள் தேவை. (3 மாதத்தில் Newzeland செல்ல உள்ளார்.) (Finance Manager)

Categories: , Location: , Published Date: