வாடகைக்கு

Ad-id 0000034471

இரத்மலானை தர்மாராம வீதிக்கு திரும்பியவுடன் தர்மாராம வீதியை நோக்கி லலங்காவுக்கு பின்னால் உள்ள 15x15 விற்பனை நிலையம் வாடகைக்கு உள்ளது.