வாடகைக்கு

Ad-id 0000034472

வெள்ளவத்தையில் 3 படுக்கையறைகள் உடைய வீடு 5 வருட குத்தகைக்கு. தெஹிவளையில் 2 படுக்கையறைகள்/ 3 படுக்கையறைகள்/ 4 படுக்கையறைகள் கொண்ட வீடுகள் மவுண்ட் லவனியாவில் 2 படுக்கையறைகள்/ 3 படுக்கையறைகள் கொண்ட வீடுகள், இரத்மலானையில் 3 படுக்கையறைகள் கொண்ட புதிய வீடு, 2 படுக்கையறைகள் கொண்ட வீடு ஆகியன வாடகைக்கு உள்ளன. தரகர்கள் தேவையில்லை.