வாடகைக்கு

Ad-id 0000034474

வத்தளை மாபோலவில் இரண்டு அறைகள் கொண்ட கீழ் மாடி வீடு வாடகைக்கு உள்ளது. நீர்கொழும்பு வீதியிலிருந்து 50 யார்கள் தூரத்தில் அமைந்தது.