காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000034481

யாழ்ப்பாணம் நெடுங்குளம் சந்திக்கு அருகாமையில் A – 9 வீதியில் 15 பரப்பு காணி விற்பனைக்கு உண்டு. விலை பேசி தீர்மானிக்கலாம்.