காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000034483

யாழ் நல்லூர் குறொஸ் றோட்டில், இரண்டு நல்ல தண்ணீர் கிணற்றுடன் கூடிய 11 பரப்பு காணி விற்பனைக்கு உண்டு. விலை பேசி தீர்மானிக்கலாம்.