வாடகைக்கு

Ad-id 0000034503

இல.108/10, A Walls Lane, Colombo-15 இல் வேலைக்கு செல்லும் பெண்களுக்கான மேல் வீடு வாடகைக்கு உண்டு. இரு அறை, சமையல் அறை, குளியல் அறையுடன் (ஒருவருக்கான மாத வாடகை 7000/=)