திருமண சேவை

Ad-id 0000034528

எம்மிடம் இந்து, கத்தோலிக்க, சிங்கள நொன் RC மணமக்கள் உண்டு. உள்நாடு வெளிநாடு, டாக்டர்கள், லோயர்கள், சொந்தத்தொழில் புரியும் மணமகன்கள் உண்டு. யாழ் கொழும்பைச்சேர்ந்த R.c. 1987-ல் பிறந்த UKல் PRஉள்ள மணமகணுக்கும், கொழும்பில் பிறந்த (1995) துபாயில் விமானப் பொரியியலாளராக தொழில் செய்யும் மணமகனுக்கும், கொழும்பில் 1983-ல் பிறந்த மகம் நட்சத்திரம் 2ம் பாதம் சிங்கராசி உள்ள மணமகனுக்கு படித்த அழகிய மணமகள் தேவை உள்நாடு -வெளிநாடு - கணகராஜ்