காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000034537

முந்தல் பிரதான வீதியில் Bajaj Showroom எதிரே 1 ½ ஏக்கர் 6 ¼ ஏக்கர் Hospital பின்னால் 10 ஏக்கர் தென்னங்காணிகள் விற்பனைக்கு.