வாடகைக்கு

Ad-id 0000034546

வத்தளை கெரவலபிட்டிய Highway Entrance க்கு அருகில் ஒரு அறையுடன் Parking வசதி கொண்ட தனி வீடு வாடகைக்கு உண்டு. மாத வாடகை Rs. 20000/= One Year Advance.