விற்பனைக்கு

Ad-id 0000034549

கொழும்பிலுள்ள இரும்பு தொழிற்சாலையில் SLS தரச்சான்றிதலுடைய 10 –18 அடி வரையான 10mm, 12mm, 16mm, Short Bars விற்பனைக்குண்டு. ஒரு டொன் 190000/=