வீடு / காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000034555

கடுகஸ்தோட்டை சந்தியில் இருந்து (A9) மாத்தளை வீதியின் ஊடாக (3Km) தூரத்துக்குள் 13 ½ பேர்ச்சஸ் காணி விற்பனைக்கு உண்டு. காணிக்குரிய 10 அடி பாதையும் உள்ளது.