கல்வி

Ad-id 0000034562

Colombo இலுள்ள A/L 2023, 2024, 2025 ஆம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கு Combined Maths, பாடத்திட்டம் Past Paper வினாக்கள் என்பன தனியாகவோ குழுக்களாகவோ மொரட்டுவை பல்கலைக்கழக Engineering பட்டதாரிகளினால் வீடுகளுக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுக்கப்படுகிறது. (முதல் வகுப்பு இலவசம்)

Categories: , Location: , Published Date: