வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000034578

கொழும்பு 15 அலுத்மாவத்தை தவலசிங்கார மாவத்தையில் D blockஇல் முதலாம் மாடியில் இரண்டு படுக்கையறை ஒரு ஹோல் டொயிலட்டுடன் சேலன்ட் டொயிலட்டும் உள்ள வீடு 35000/= மாத வாடகைக்கு உண்டு. இந்துக்கள் விரும்பத்தக்கது. தரகர் தேவையில்லை