வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000034581

பம்பலப்பிட்டி மிலாகிரிய அவெனியுவில் பாதுகாப்பான இடத்தில் படிக்கும் / வேலைக்கு செல்பவர்களுக்கு 2 அறைகள் உடன் வாடகைக்குண்டு.