வாடகை

Ad-id 0000034586

Wattala (வத்தளை) – இரண்டு வீடுகள் A/C அறைகள், தளபாடங்கள் மற்றும் அனைத்து சாதனங்களுடன் குறுகியகால வாடகைக்கு (Season’s சிறப்பு தள்ளுபடி) வெளிநாட்டிலிருந்து வருபவர்களுக்கு ஏற்றது.