வாடகைக்கு / குத்தகைக்கு

Ad-id 0000034629

கொழும்பு – 13 ல் அமைந்துள்ள சம்பூர்ணமான வீடு ஒன்று வாடகைக்கு உண்டு அல்லது குத்தகைக்கு.