மணமகள் தேவை

Ad-id 0000034635

கொழும்பு பெற்றோர் லண்டன் (UK) CITIZEN உள்ள 1985 ல் பிறந்த நன்கு சிவந்த மணமகனுக்கு அழகிய மணமகளை தேடுகின்றனர். கல்வி B.B.A (uk) தொழில் MANAGER, உயரம் 5’6” (12 வருடமாக uk இல் தொழில் செய்கின்றார். சந்தோஷ திருமணசேவை. (மணமகன்மார் நிறைய உண்டு)

Categories: , Location: , Published Date: