தேவை

Ad-id 0000034639

கொழும்பு 13, 15ல் இயங்கும் Claret உயர்க்கல்வி நிறுவனத்திற்கு IELTS கற்பிக்ககூடியவர்கள், கணினி கற்பிக்க கூடிய உதவி ஆசிரியர்கள் (முழு நேரம், பகுதி நேரம்), உடனடியாக தேவை. விண்ணப்பிக்கவும்.

Categories: , Location: , Published Date: